Disclaimer

Grondbeheer Vlaanderen streeft ernaar de informatie op deze website zo correct mogelijk te houden, maar geeft hieromtrent geen garanties en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvolledige of foute informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik. Grondbeheer Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op deze website verstrekt door de gebruikers ervan. Grondbeheer Vlaanderen kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de sites waarnaar een link wordt gecreëerd vanaf deze site. Gebruikers van deze website zien af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie.