Privacy

Grondbeheer Vlaanderen verzamelt persoonlijke informatie (zoals naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ...) in het kader van de registratie op de website of bij het inschrijven op de nieuwsbrief. Deze informatie wordt door Grondbeheer Vlaanderen opgeslagen en kan gebruikt worden voor marketingdoeleinden of om u informatie te verstrekken. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij om wettelijke verplichtingen na te komen of met uw toestemming. Iedereen die zijn identiteit kan bewijzen kan, op schriftelijk verzoek, de door hem/haar verstrekte persoonlijke informatie inzien, laten wijzigen of zich verzetten tegen het gebruik ervan voor marketingdoeleinden. (Overeenkomstig de privacywet van 8 december 1992 (2)).